Studium GIS AGH

Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej


Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie


organizuje w roku akademickim 2019/2020
szesnastą edycję
Studiów Podyplomowych w zakresie Systemów Informacji Geograficznej


Systemem Informacji Geograficznej (GIS) nazywa się system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych geograficznych: danych o położeniu, właściwościach geometrycznych i relacjach przestrzennych obiektów i zjawisk oraz towarzyszących im danych opisowych.

Celem studiów jest przekazanie aktualnego stanu wiedzy o tym, w jaki sposób dane takie można pozyskać i ocenić ich przydatność, jak je wprowadzić do posiadanego oprogramowania i w jaki sposób wykorzystać narzędzia GIS do realizacji różnorodnych zadań.

Naszą ofertę kierujemy do pracowników instytucji i firm mających (lub mogących mieć) do czynienia z danymi geograficznymi, między innymi w takich dziedzinach jak:

oraz do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem w swojej codziennej działalności możliwości tkwiących w Systemach Informacji Geograficznej.

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Wydziału oraz zaproszonych gości, specjalistów w zakresie GIS, fotogrametrii i teledetekcji, geodezji i kartografii oraz inżynierii środowiska.

Program Studiów obejmuje 223 godziny zajęć przeznaczonych na omówienie następujących głównych zagadnień:

 1. Modelowanie informacji geograficznej.
 2. Podstawy formalno-prawne.
 3. Struktury i źródła danych geograficznych.
 4. Jakość danych, metadane.
 5. Oprogramowanie (m.in. MicroStation, ArcGIS, QGIS).
 6. Metody prezentacji kartograficznej i geowizualizacji.
 7. Infrastruktury informacji przestrzennej.
 8. Budowanie baz geometrycznych i opisowych.
 9. Wymiana i transfer danych.
 10. Podstawowe i zaawansowane analizy geograficzne.
 11. Numeryczny Model Terenu i analizy 3D.

Ćwiczenia praktyczne (przy komputerach) stanowią około dwóch trzecich godzin zajęć i prowadzone będą w oparciu o oprogramowanie wiodących producentów komercyjnych narzędzi GIS (Bentley, Esri), a także wybrane narzędzia z dynamicznie rozwijającej się grupy wolnego oprogramowania. Ze szczegółowym programem kształcenia można się zapoznać na stronie internetowej http://www.studium.gis.edu.pl/.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć – październik 2019 r., zakończenia – czerwiec 2020 r. (dwa semestry). Planowanych jest 15 zjazdów (średnio dwa w miesiącu), w trakcie których zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele. Warunkiem ukończenia jest regularne uczestniczenie w zajęciach oraz wykonanie pracy końcowej i jej „obrona”. Koszt Studiów wynosi 3600 zł (płatne w dwóch częściach po 1800 zł przed rozpoczęciem każdego z semestrów).

Od kandydatów wymagamy posiadania dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich) oraz znajomości podstaw obsługi komputera (system operacyjny MS Windows, oprogramowanie biurowe).

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie podania z kwestionariuszem osobowym oraz kserokopii lub skanu dyplomu w terminie od 3 czerwca do 26 lipca oraz od 2 września do 4 października 2019 r. Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się przynajmniej 20 kandydatów. Ze względu na konieczność zapewnienia wysokiego poziomu Studiów liczba słuchaczy jest ograniczona do 60 osób. O przyjęciu na Studia zadecyduje kolejność wpływu podań.

Dodatkowych informacji udzielają i zgłoszenia przyjmują: dr hab. inż. Piotr Cichociński, prof.n.AGH (e-mail: studium-gis@agh.edu.pl) oraz mgr inż. Adrianna Flammer i mgr inż. Urszula Czabańska (al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. C-4, pok. 406, tel. (12) 617-22-77, fax (12) 617-45-88).

Będziemy wdzięczni jeśli informacje powyższe przekażecie Państwo osobom, które może zainteresować tematyka Studiów.